věci

vítr let zavál cosi pískem
dveře se zavřely
alespoň jsem si to myslela
ale tak docela pravda to není

věci tu zůstaly
původně
zůstat neměly
měly dosloužit
rozpadnout se
nebo se aspoň ztratit
ale ony zůstaly
a vyprávějí si o minulosti

ještě je klika
kterou lze stisknout
okno
kterým lze vvyhlédnout
slovo
které lze zopakovat

když zůstaly věci ...