Ikebany v řeči vázané

Ikebanu mám ráda, mnohem víc než náročné květinové vazby.

Ikebana může být třeba jediná větvička ve váze, ale nelze ji jen tak do té vázy umístit. Musíte vědět jakou větvičku, do jaké vázy, kam ji postavit... Nebo se musíte jakýmsi zázrakem přesně trefit, což taky možné je.

Ikebana není příliš populární, protože se na ní nedá v žádném ohledu vydělávat.

Tím vším se ikebana podobá veršům.