poslední den ticha

Byli jsme nikde a nebylo nic
Byli jsme někde a bylo něco
Byli jsme kdysi a bylo potom
Byli jsme kýmsi a bylo možná

A kolem ticho ticho ticho
Pořád jen ticho

Nebeský orloj odměřoval minuty
Nebeský orloj odbíjel hodiny
Nebeský orloj počítal dny

Je právě dnes a právě teď a právě tady

Odbila celá hodina celého času

Nastává poslední den ticha