terminální cíle

magnolie, jeden z nejstarších kvetoucích stromůTerminální cíle

Na vrcholku vysoké hory
U pramene nejdelší řeky světa
Na skalním srázu před rostoucí protěží

Svět
Svět na druhou
Svět na třetí

Terminální cíle

Svět v němž jich lze dosáhnout

Konečná podoba mé cesty