tam

ten bod
je někde uvnitř
důležitý
nepatrný

sama tomu nerozumím
a nikdo jiný není já

paprsků kolem
je spousta
a většinou se nic neděje

pak
odněkud vyletí jeden
a zasáhne
TAM

po zásahu je všechno jinak
ani dobře
ani špatně
jen nic
vzduchoprázdno
stav beztíže

hledám pevný bod
střed
kolem kterého by začaly rotovat
roztříštěné trosky světa
mezi minulostí a současností není žádná spojitost

hledám novou krásnou hvězdu

jediný možný návrat je vynořit se z prázdnoty
ve vířící dostředivé síle z úlomků stořit nové já
ale pak mezi minulostí a současností není vůbec žádná spojitost možná

právě vznikající planeta
má úplně neznámé parametry