Ticho se rozprostřelo

To uvnitř nevědělo - snad si to nepřálo.

Pak cosi vědět chtělo, proto se zeptalo.

A když nic neslyšelo, ticha se zaleklo.

Něco se říci mělo.

Jenže se neřeklo.Ticho se rozprostřelo...