jsou okamžiky

olověný dech bez souvislostijsou stavy bez tíže
úsilí bez záměru

jsou chvíle bez vědomí
a touhy bez vůle

je mlha bez průhledu
je ráno bez budoucnosti
je únava bez příčiny

je olověný dech bez souvislosti

jsou slova tříštící se o neprůstřelné skleněné stěny
našich
prostorných
báječně
vyprojektovaných
věznic