gravitace vody

dlouhý most vedoucí z břehu na břeh je plný kamenů
gravitace vody strhává dolů
jednou se ubráním pohledu
podruhé zakrývám oči
potřetí letím

cosi mne nadnáší a vleče ke břehu

čas se rozběhl pozpátku
běžím do minulosti

v čajovně zrovna roznášejí čaj
vyšel na mě taky jeden
poslední

voda je síla především síla

ale jakoby se mne nedotýkala

Je hudba ten obal, který chrání?

asi ano