touha

Za křikem štíhlých potáplic
chce se mi letět nad mraky

Ty nepromluvíš - jak taky?
Už nemáš tělo.

TICHO

NIC