kritická

Kritická hladina něčeho je zajímavá, protože tam krystalizují nové možnosti. Kritická hladina je bod, ve kterém krystalizují nové možnosti. Ti kdo mají spoustu něčeho, začínají být v nevýhodě, protože je to nepřehledné. Ale také ti, kteří mají málo, jsou v nevýhodě - snadno jim něco chybí. Klíčová je ta kritická hladina, kdy je potřeba najet na nový režim - pokud se jí podaří překonat, nastane něco jako generovaný nebo automatizovaný příliv hodnot.

mezní tlak
způsobí pohyb pevné hmoty

postavit věž až do nebe nelze
v určité výšce to celé spadne

nad bodem tání
pevný tvar taje

pod absolutní nulou
ustává veškerá pohyb

kritická hladina čehosi
znamená
že o kousek dál už je to celé úplně jinak