usínající

Když život vysychá
a vody opadají,
vystouply břehy z vln  a po dně koryta
šedivá šňůrka se vine

pomalu splynou se stínem
zápěstí, prsty i sklenice dopitá.

A zvuky zhasínají...
A světlo utichá...