Metamorfóza u obojživelníků

 

Obojživelníci jsou jediní na souši žijící obratlovci, kteří ve svém vývoji prodělávají proměnu tvaru i podoby, tzv metamorfózu. Z vajíčka se vylíhne pulec, který se postupně mění v dospělce, takže jeho růst je provázen neustálou změnou tvaru. Tento proces je ...

Rozmnožování dendrobátek

 

Žába jako obojživelník vyvolá v člověku většinou představu, že ke svému rozmnožování potřebuje vodu, kde by se mohl vyvíjet pulec. Nemusí to být vždycky jen klasická vodní nádrž, rybník, potok, nebo řeka.Takovým žabím domovem jsou také rostliny.  Využívají ...

Rekviem za ropuchu zlatou

 

Ropuchu zlatou objevil roku 1966 J Savage v Kostarice. Obyvatelka horského mlžného pralesa, vzdáleného lidské civilizaci, fascinovala po každé stránce. Pouze u tohoto druhu ropuchy byl pozorován pohlavní dimorfismus, navíc velmi výrazný. Samec je celý zlatooranžový až ...

Želvy

 

Želvy jsou dobře vyhraněným řádem starobylé třídy plazi Reptilia, první skupiny obratlovců, která ke svému vývoji nepotřebuje vodní prostředí. Poprvé se na Zemi objevily asi před 100 miliony let, ale evoluční změny od té doby prodělaly jen malé. Svým starodávným ...

Žáby

 

Z třídy obojživelníků jsou žáby nejdokonaleji vyvinutým řádem, jehož příslušníky snadno poznáme. Krátké tělo podpírají čtyři končetiny, jejichž prsty mohou  být vybavené plovacími blánami. Zadní nohy bývají zpravidla znatelně vyvinutější než přední a ...

Anatomie želv

 

Všechny druhy želv mají kostěný krunýř, čtyři končetiny a bezzubé čelisti kryté rohovinovými šupinami. Krunýř chrání organismus svrchu i zespodu a je charakteristickým poznávacím znakem. Želví krunýř se skládá ze dvou částí - hřbetního kaparaxu a břišního ...

Radosti želvího chovatele

 

Želvy jsou nejoblíbenější skupinou plazů, k čemuž přispívá jejich vzhled i povaha. Mnoho druhů má nádhernou kresbu na krunýři a vodní želvy jsou navíc i pohyblivé a dokážou ve vodě docela vyvádět, takže jsou oblíbenými domácími příslušníky. Podle zkušeností ...

Jak se řekne želva anglicky

 

Docela praktický poznatek, když chcete rozmět čtenému cizojazyčnému textu. V angličtině je to trochu složitější - český termín želva je v angličtině trojnásobný. TURTLE se používá jako označení mořských želv, TERRAPIN je želva sladkovodní a TORTOISE je ...

Způsob života želv

 

Jako přizpůsobiví a nenároční živočichové obývají želvy řadu rozmanitých biotopů. Daří se jim v suchých oblastech jako jsou pouště a savany, na loukách, pastvinách, v lese i na horách. Několik terestrických druhů obývá aridní oblasti, kde se s vodou nesetkají po ...

Jaká je to žába?

 

Pokud se setkáte v přírodě se žábou a chcete zjistit, o jaký druh jde, musíte vědět, čeho si všimnout - co je důležitým znakem, podle které žábu můžete potom doma vyhledat v odborné literatuře. Důležitá je pochopitelně barva - ale nemusí být úplně ...