Proměna dokonalá bezezbytku

 

Letní louka, případně zahrada plná květin a nebo naopak horká noc s těžknoucí omamnou vůní zaplavující kraj jsou prostorem, v němž se nejčastěji setkáme s motýly /Lepidoptera/. Na rozdíl od jiných hmyzích řádů jsou rozeznatelní jasně a nesplete si je ani ani s ...

Těžký život otrokářův

 

Otrokářský řád je zřízení, které chápeme jako stav společnosti, v níž jedinec - otrok je ovládán a využíván nadřazeným jedincem - pánem. Pokud tedy řekneme, že u mravenců panuje otrokářský řád, představíme si třídu vládců, která žije na úkor ovládaných. ...

Nakolik jsme spřízněni s pavouky?

 

  K unikátnímu poznatku dospěli vědci na základě pokusu z roku 1973. Letu kosmické lodi Apollo se jako pasažéři zúčastnili i dva křižáci druhu Araneus diadematus. Cílem pokusu bylo pozorování - co vlastně takový pavouk ve stavu beztíže bude dělat. Pavouci na tuto ...

K čemu slouží pavučina

 

S pavučinou se setkáváme doslova na každém rohu, V našem povědomí je neodmyslitelně spjata s jejím obyvatelelem a tvůrcem, číhajícím opodál ve skrytu. Když v jeho lepkavém předivu uvízne hmyz, vyrazí ke kořisti a zbaví nás tak jednoho člena početné třídy Insecta, k ...

Pavouk není žádný hmyz!

 

Pokud vás při pohledu na pavouka napadne, že je to druh hmyzu, nemáte pravdu. Hmyz  /Insekta/ je třídou kmene členovců /Arthropoda/ a snadno ho rozeznáme od třídy pavoukovců /Arachnida/, která náleží k témuž kmeni. Hmyz, čili brouk, včela, motýl nebo luční kobylka - ...

Mravenčí bitvy.

 

Asi byste očekávali, že ve státě, kde panuje monarchie, je založeno všechno na síle a přesvědčovací agitační kampaně není potřeba vést. A pokud jde o řád otrokářský řád, nedovedem si představit, že by se s otrokem vedli nějaké polemiky. Hrozivý vzhled mravenčích ...