Krystalizace - vznik minerálu

 

Krystalizace je proces, při kterém dochází k pravidelnému uspořádání částic do krystalové mřížky. Obvykle ji ztotožňujeme s pojmem pevné skupenství hmoty, ale není to tak docela správně, protože pevné skupenství hmoty může mít i amorfní látka, která při tuhnutí ...

Metamorfóza - přeměna

 

Při procesu metamorfózy vznikají nové horniny z již hotových. Přeměnu způsobí změna okolností - radioaktivita, zvýšení tlaku a teploty, trvající delší dobu. Teplota může být vysoká nebo nízká, tlak všesměrný nebo jednostranně orientovaný. Dochází k ní ...

Nerosty magmatického původu.

 

Děje, které ho provázejí vznik vyvřelin, nemůžeme poznávat přímo. Vekeré poznatky získává geologie pouze studiem kamenů samotných a pozorováním procesů, odehrávajících se v činných sopkách. Magma je žhavá tekutá tavenina, nachází se v hlubších oblastech ...

Vyhojený kámen - drama při vzniku kamene

 

Jedním ze zvláštních procesů při vzniku krystalu je jeho destrukce. Krystal může narůstat do velikosti, která není únosná, nebo zemské pohyby mohou způsobit jeho rozlomení. Trosky původního krystalu se pak mohou dostat i dost daleko od místa svého vzniku. Jestliže proces ...

Suseiki - pohledové kameny

 

Jednoduše řečenu, je umění suseiki obdobou ikebany - jen se místo květin používají kameny. Stejně tak jako ikebana definuje různé vlastnosti použitého rostlinného materiálu, definuje suseiki různé kategorie, podle kterých se kameny vybírají. Tři základní typy jsou ...

Kameny jako barviva

 

Už v době kamenné člověk zjistil, že některé kameny nebo horniny lze využít jako zdroj barviv. Svým způsobem to mohlo mít i reálný důvod. Bahnění u zvířat totiž zamezuje útokům parazitů, například komárů, především v tropických krajích. Často to praktikuji ...

Pseudomorfóza - klamotvar

 

O pseudomorfóze hovoříme,  když vnější podoba nerostu neodpovídá jeho chemickému složení akrystalové soustavě. Tento jev vzniká tak, že původní minerál je nahrazen jiným, který má své vlastní odlišné chemické složení, ale podrží si tvar svého předchůdce. ...