Svět viděný ušima

 

Orientace v prostoru je třeba k tomu, aby se živočich vyhýbal překážkám, aby jeho pohyb vedl bezpečně k cíli a v neposlední řadě i k úspěšnému získávání potravy. My k tomuto účelu používáme zraku, což ale není zdaleka jediná možnost. V některých případech by ...

Lvíček zlatý - Leontopithecus rosalia

 

Tohoto nádherného kosmana  kdosi charakterizoval jako nejzářivěji vybarveného savce. Delší a tmavší srst na tvářích tvoří hřívu, která rámuje hlavu, líce a hrdlo a ukrývá malé ušní boltce. Zaté zbarvení kontrastuje s obličejem s nápadnýma velkýma hnědýma ...