Nahožábří

 

Svět pod mořskou hladinou je domovem mnoha živých tvorů hýřících rozmanitostí. Obrovští planktonožraví kytovci, draví žraloci, delfíni, korálové rybky zářivých barev, mořští koníci, jejichž samečci odchovávají potomstvo ve vlastních útrobách, hvězdice, ježovky ...

Jak vznikly viry

 

Virus je rozhraním mezi živou a neživou hmotou, záleží na tom, za co považujeme. Má-li být neživou hmotou, pak je její nejsložitější variantou, naopak bereme-li ho jako živý organismus, je to nejjednodušší forma života. Je schopen samostatného života, ale nedovede se ...

Houbovci - Porifera

 

Nejde o ty houby, které sbíráme, bude řeč o houbovcích, neboli živočišných houbách. To jsou jednodušší, většinou mořští bezobratlí s vakovitým tělem, rozmanitých tvarů, většinou asyimetričtí, někdy s náznakem paprsčité symetrie. Nemají smyslové orgány ani ...