Tulipány

 

Tulipány jsou všude okolo, protože je jaro. Jsou i v knížce, kterou jsem koupila levně a nikoli bez radosti. Jsou krásné, jako každé květiny, protože jsou květinami. Mají různé barvy a tvary a je jich hodně vyšlechtěno. Zkadeřené plátky papouškovitých tulipánů ...

Magnólie čili šácholan

 

Magnólie jsou jedny z nejkrásnější, ale také nejpodivuhodnějších stromů. Proto se jich ujali botanici, kteří postupem času vyšlechtili různé kultivary, takže dnes můžeme vidět květy různých velikostí i odstínů - bílé, nažloutlé až karmínově červené. I vůně ...

Jmelí bílé - Viscum album

 

Podle některých pramenů se jmelí řadí do čeledi santalovitých - Santalales, podle jiných mezi ochmetovité - Loranthaceae. Roste na jehličnatých a listnatých dřevinách celého světa. Asi 100 druhů se vyskytuje v Africe a Austráli, ve střední Evropě máme pouze Jmelí bílé, ...

Tis červený - Taxus baccata

 

Tis je v našich lesích vzácný, netvoří samostatné souvislé porosty a netvořil je ani nikdy v minulosti. K životu potřebuje stín a proto se mu daří ve společenství vyšších stromů, nejraději listnatých, jako jsou habr, javor klen, buk nebo lípa. Červené tisinky jsou velmi ...

Jeřáby - stromy ptáků a čarodějů.

 

Jeřáby /sorbus/ patří do čeledi růžovitých /Roseceae/, kterých je známo více než 80. Nejvíce druhů roste v Evropě, následuje Asie. Jeřáb je otužilá dřevina, s níž se můžeme setkat ve výškách na horní hranici lesa a keřovité formy rostou i výš. Daří se jim ...

Habr obecný - Carpinus betulus,

 

Habr obecný, Carpinus betulus, je tzv vůdčí dřevinou středoevropských listnatých lesů a hájů. Obvykle roste spolu s dubem a tvoří spodní zápojné patro lesa, nevadí mu zastínění. Duby působí i jako ochrana, protože habr má mělkou kořenovou soustavu a snadno ho vyvrátí ...

Babyka, psí víno a vílí závoje

 

Babyka na podzim vypadá jako shluk zářivě žlutých hvězd na sytě zeleném nebi. Usychající listy vystupují velmi ostře na temnějším pozadí ještě zelených, jejichž obrysy splývají. Jasná, optimistická, životaplná hra barev, pronikající dechem do pohybu těla. Podzim ...

Král bukového lesa

 

Bukový les je jedním z nejpodivuhodnějších. Zatímco osamělý buk vyrůstá do podoby stínodárného velikána širokého kmene a rozložité koruny, ve společnosti nasazuje koruny vysoko. Statné rovné kmeny zářící svou na stromy nezvykle jasnou šedí vytváří atmosféru ...

Angraecum sesquipedale - Větrobýl jedenapůlstopý

 

Nádherná epifytní orchidea z Madagaskaru, známá také jako kometa nebo hvězda z Madagaskaru. Nápadné, čistě bílé květy jsou považovány za nejkrášnější z rodu Angraecum, tři vnější a tři vnitřní lístky připomínají hvězdu a ostruha ohon komety. Ostruha je dlouhá ...

Vývoj kvetoucích rostlin

 

Dávní předchůdci květin obývaly původně říši vodní. Byly to řasy a sinice a než osídlily pevnou zem, chvíli to trvalo. Ne všem se to podařilo, některé druhy dnes známe jen jako fosílie. Na souši byly rostliny úspěšné především díky své odolnosti a vytrvalosti, ...