Fluorit - zářivé barvy a precizní tvary

Inluze v krystalu  fluorituFluorit je nerost, vyjímečný barevnou škálou -  od bezbarvého přes všechny odstíny duhy až po černý. Bývá zpravidla průhledný, vnitřek krystalu je proto dobře viditelný. Krystalizuje v překrásných pravidelných tvarech, nejčastěji krychličkách a osmistěnech, také v dodekaedrech.

Zajímavou vlastností fluoritu je jeho reakce na světlo a teplo. Po zahřátí svítí, zejména sytě zbarvené krystaly. Světlo bývá také různých odstínů, což je pravděpodobně důsledkem přítomnosti vzácných zemin. Chlorofán září už při zahřátí na 50°C. V UV a katodovém záření svítí také a zbytková luminiscence ještě chvíli přetrvává .

Barva kamene při zahřívání občas mizí, v tomto  směru je nejstálejší purpurová. RTG záření barevnost může obnovit. Ztracená  fialová se  znovu objeví, ztracená modrá se mění na purpurovou a původně bezbarvé fluority  se zbarvují modře a zelelně. Někdy může fluorit ztracenou barvu získat i pouhým pobytem v tmě.

Fluorit - fluorid vápenatý - CaF2 tvoří směsné krystaly s fluoridy, v nichž je vápník nahrazen cerem nebo yttriem. Bývají někdy v malém množství přítomny, stejně tak jako prvky vzácných zemin. Stává se to hlavně tehdy, jestliže hydrotermální procesy probíhají v přítomnosti alklaických zemin.

Hydrotermální původ, probííhající za postupného přísunu materiálu, způsobuje často změnou podmínek i změnu barevnosti, takže krásné pravidelné krystaly fluoritu jsou často výrazně zonální. Zóny mohou být tón v tónu, ale také úplně barevně rozdílné. běžné jsou drobné inkluze odlišných minerálů, které mohou při krystalizaci vytvořit tenkou vrstvičku. když se později pokryje další vrstvou fluoritu, tvoří jedu zónu jiný minerál, třeba v podobě bodů, mainiaturních kuliček.

Světlý žlutavý fluorit se sytě červeným karneolemFluorit vytváří žilná nebo metasomatická ložiska, vyskytuje se v různých horninách a často krystalizuje společně s mnoha dalšími nerosty - barytem, křemenem, kalcitem, hematitem...  Dobře vyvinuté vzorky takových společenství bývají velmi esteické a sběratelsky ceněné.

Žíly se tvoří  tak, že horké fluidum vyplňuje prázdná místa pod zemí, zalévá brekcie, škvíry a  pukliny. Metasomatická ložiska vznikají zatlačením původní horminy, nejčastěji to bývá vápenec nebo dolomit.  Při metasomatóze se původní sloučeniny rozpouští, jsou odnášeny a zároveň pobíhá přísun  nových, které je nahrazují.

Často dochází k pseudomorfizaci fluoritu jílovými minerály, oxidy, dolomitem,alcitem, živci, křemenem i chalcedonem.

K použití fluoritu jako tavidla došlo spontánně, pokud byl přítomen v tavené rudě. Zmínky o tom se objevují od středověku. Dnes se uplatňuje v optice, ve sklářství  jako přísada do bílého a opálového skla, je součástí mazacích tuků, plynů a fluorovaných olejů.  V chemickém průmyslu slouží k výrobě silné kyseliny fluorovodíkové, která se používá k leptání skla a kovů a je výchozím produktem při syntéze některých sloučenin fluoru, například teflonu, nebo freonů.

Jméno pochází z latinského fluere - téci, protože urychloval tavení rud. U fluoritu byla poprvé zjištěna fluorescence, schopnost vydávat světlo po zahřátí a získala po něm pojmenování. České jméno kazivec zavedl Presl, podle toho, že fluorit jako tavidlo naleptával ohnivzdorné vyzdívky pecí - což lze korigovat zásaditými přísadami.