nerosty a horniny » Kameny jako barviva

Už v době kamenné člověk zjistil, že některé kameny nebo horniny lze využít jako zdroj barviv. Svým způsobem to mohlo mít i reálný důvod. Bahnění u zvířat totiž zamezuje útokům parazitů, například komárů, především v tropických krajích. Často to praktikuji místní domorodci - a jílové pleťové masky nebo bahenní zábaly jsou nakonec obvyklé i u nás.

V přírodě dostupné pigmenty byly různorodé - černý grafit, okry a červeně oxidů železa, různě zbarvené hlíny. Člověk je začal přirozeně využívat pro rituální a magické účely. Malby na stěnách jeskyní měly přivolat žádoucí události, pomalované tělo dodávalo sílu, vypovídalo o postavení jedince v kolektivu nebo mělo magický úkol - to všechno je dodnes v přírodních společenstvích platné.

Ve starověku se používání pigmentů rozrůstá, objevuje se asfalt, křída, malachit, lazurit, realgar, cinabarit, auripigment. Barviva slouží k dekorativním účelům, člověk už jimi nezdobí tělo jako spíše předměty. I když je pravda, že mnohé artefakty, které dnes považujeme za dekorativní, bývaly dříve magickými nebo náboženskými pomůckami. Barvy byly tehdy chápány i užívány mnohem víc z hlediska jejich symbolického významu. V té době také nastupují barviva organického původu.

S příchodem technické revoluce v 19.století se rozvíjí chemický průmysl. Původní přírodní barviva jsou nahrazována širokým spektrem výrobků, které kromě požadované barevnosti mají i další žádoucí vlastnosti - odolnost vůči počasí, omyvatelnost, antikorozivní ochrana.