nerosty a horniny » Pseudomorfóza - klamotvar

Pseudomorfóza - krystaly křemene po barytu.O pseudomorfóze hovoříme,  když vnější podoba nerostu neodpovídá jeho chemickému složení akrystalové soustavě. Tento jev vzniká tak, že původní minerál je nahrazen jiným, který má své vlastní odlišné chemické složení, ale podrží si tvar svého předchůdce. Takže se může navenek jevit jako nějaká rarita, která vykrystalizovala v neobvyklé krystalové soustavě.

Pseudomorfóza se odehrává různými způsoby.

1 - Při rozpuštění jednoho minerálu za současné krystalizace nového může dojít k uchování původního tvaru, třeba z prostorových důvodů. Například - už hotový krystal barytu je vylouhován vodou a vzniklé místo zaujme křemen. Mezi oběma kameny přitom nedochází k chemické reakci, dá se říct, že jeden odejde a uvolněné místo zaujme druhý.

2 - Původní minerál chemicky reaguje a vzniká nový.

3 - Původní minerál se pokryje vrstvičkou jiného minerálu, takže symetrie krystalového tvaru neodpovídá chemickému složení. Původní minerál může zůstat zachován, nebo je po čase narazen novým.

4 - Zvláštním a zajímavým případem je zoomorfóza. Živočišné nebo rostlinné zbytky mohou být impregnovány minerálem. Ten jimi v tekuté nebo gelovité podobě prostoupí a když tuhne, podrží jejich tvar. Takto vznikají zkameněliny, takže se můžeme setkat s achátovým lesem, nebo opálovým dřevem. Krásným útvarem jsou železní amoniti, tj železná schránka amonita. Na rozříznuté a vyleštěné jsou jasně patrmé malé vnitřní komůrky nebo jednotlivé výběžky ulity, které vypadají jako precizně vypracované z kovu.