Bludovit

Bludovit je odrůdou erlánu, vzniká z původních karbonátových při procesech regionálbní nebo kontaktní metamorfózEsoterika, využívající kameny pro léřitelské a rituální účely, dnes prožívá období rozkvětu. Pohříchu však i zde existuje obecně prodejné a méně prodejné zboží a konvenční zákazník, který nemíní experimentovat.

Součástí kouzelných kamenů jsou totiž odpovídající story, někdy skutečně pocházející od domorodců, ale někdy od zcela moderního profesionálního copywritera. I proto musí žádaný kouzelný kámen dorazit přes devatero moří, hor a řek, aby se snížila pravděpodobnost, že se tváří v tvář geologické realitě provalí podivný původ jeho magických sil.

Nemám vůbec nic proti esoterice jako takové,  jen se mi nelíbí, že ta naše česká se nějak příliš soustředí na  artefakty cizozemské a pohrdavě přehlíží domácí nerostnou produkci. Když navštívite jinak minerály celkem slušně zásobenou duchovní prodejnu, je to o mindrák, máte pocit, že kouzla schopný je každý normální kámen, jen ten český je nějeké nemehlo. Nejde teď o to, jestli vás ametyst dostane z kocoviny, růženín přivolá milého a chalcedon dodá na výřečnosti. Ale kruciš -  jak to, že to umějí ty brazilské, madagskarské a čínské a ne ty od nás!

Přitom tu máme unikátní horninu s čistokrevným vědeckým pojmenováním, která si o magické využití přímo říká.  Kdyby se ho šikovný obchodník ujal, nemusel by ani nic vymýšlet, tajemný příběh by se psal sám.

Bludovit, pocházející z obce Bludov, poblíž hradu Bludov, který založil Blud z Bludova. ... nemá to chybu, bylo by tam spousta bludů, zbloudilostí, bludných kořennů, pobloudilých duši, najěká ta obluda a nezapomělo by se ani na Blut, čili německou krev. Pěkně by se to do sebe zapasovalo a bludovit by z toho bludiště mohl svou tajemnou mocí nalézat cestu ven.

Bludovit není nerost, ale hornina, tedy směs nerostů. Pojmenování dostal podle původního naleziště. Tím je Nový Lom na severním okraji obce Bludov, v oravskoslezské oblasti poblíž Šumperka. Dnes v dole probílá těžba jen příležitostně. K vlastnostem kamene totiž patří tvrdost a obtížná zpracovatelnost, takže ačkoli je velmi atraktivní, nevyužívá se tolik, jak by si zasloužil. Na trhu se občas objeví ohlazený valounek, donuta nebo přívěsek, ale jde spíš o výjimku a bývá dražší.

Bludovit je odrůdou erlánu, což jsou přeměněné horniny, vznikající z původních karbonátových při procesech regionálbní nebo kontaktní metamorfózy. Co všechna tato odborná slova znamenají?

Metamorfóza  je přeměna, původní nerost nebo hornina se za působení různých vlivů změní na jinou. Změnit se může složení i krystalická soustava a tím i její vlatnosti -  hmotnost, barva, struktura atd. Regionální metamorfóza probíhá na velkých územích díky tlaku nadloží nebo tlaku horotvorných pohybů. Často současně dochází k pronikání hornkých par a roztoků z magmatu ve spodních vrstvách litosféry.  Kontaktní metamorofóza se odehrává v místech, kte se s horninou stýká žhavé magma. Kromě vysokých teplot a tlaků se jí účastní i horké plyny a páry, obohacující horninu o nové prvky.

Erlány jsou vápenatosilikátové rohovce -  to jest obsahují křemen a kalcit. Obsah křemene je oním důvodem jejich tvrdosti. Vznikají z karbonátových hornin, v nichž je ve větší míře přítomen klastický materiál, což jsou různé, menší i větší úlomky hornin různého druhu. Barevně jsou erlány proměnlivé, mívají šedé, zelenavé i červenofialové odstíny. Obsahují mnoho příměsí, základem je diopsid, křemen a plagioklas a věším počtem možných příměsí.

Bludovit je bílé až našedlé barvy, v níž se vtroušená zrna krásně vyjímají. V různém  množství může být přítomen kalcit, vesuvián, granát, skapolit a biotit, klinozoisit, titanit, prehnit, což je žluto-červeno-hnědá barevná škála. Mohou být také přítomny chlority, které způsobují zelený odstín. Granát, který je v bludovitu přítomen, je hesonit, čii ten samý nerost jako ve Vycpálkově lomu, jen trochu menší.

Řekli jsme si, že bludovit je velmi tvrdý a špatně se s ním pracuje. To ale neznamená, že všechno vydží. Pokud si kámen opatříte, počítejte s tím, že vtroušená zrna různých nerostů nemusí vždy v bílém rohovci vězet stoprocentně pevně, kámen může při úderu v těchto místech prasknout, i když rohovec sám o sobě tvrdý je.  Tvrdost jedné složky neznamená, že všechny musí být  pevné a soudružné. Podobně je to s každým kamenem, který se skládá z různých "stavebních prvků".

Jestliž jste dospěli k závěru, že si bludovit opatříte, bude to spíš dobrodružví. Občas ho nabízejí různí prodejci na internetu, kde vidíte jen fotografii.. Čím více barevných zrnek, tím je kousek pohlednější, ale tím menší je základní pevná hmota. Šperky jsou obvykle plochých tvarů  a to znamená, že se mohou snáze rozpadnout. měli byste zjistit, zda mají výšku dostatečnou. Když máte možnost vybírat osobně, je to jednodušší, protože si ho prohlédnete ze všech stran. Obsah vápníku také způsobuje to, že kámen může být neviditelně narušován potem při kontaktu s pokožkou a ztrácet soudružnost.

Ale je tu i výhoda -  bludovit je hornina a ta na místě výskytu tvoří rozsáhlou masu.  Když se za ním vydáte, snadno si nějaký kousek najdete sami, i když jste úplní sběratelští amatéři.