Slepenec, konglomerát, brekcie

barvy kamene jsou na fotografii reálné - takhle krásně barevný ten čínský slepenec je.Slepenec neboli konglomerát je zpevněná hornina, složená z oblých valounků větších než 2mm.Valounky v hornině jsou slepené jemnějším materiálem, který vyplnil prostory mezi oblázky a postupem času ztvrdl, obvykle díky chemické přeměně. Toto pojivo bývá obvykle kalcitové, křemité nebo železité. určuje to složení roztoků, které cirkulovaly v původním sedimentu. Důležitým znakem je zaoblenost valounků, existují také zpevněné směsi ostrohranných úlomků a ty se nazývají se nazývají brekcie.

Slepence vznikají naříklad v místech, kam voda přinese ohlazené kamínky různého druhu a také různé velikosti. Pokud dojde z nějakého důvodu k přísunu zpevńující materie, usazeniny se pevně spojí. Když slepenec potkáte v přírodě, asi vám bude připadat dost nevzhledný. Na pohled totiž vypadá jako úlomek z nějaké stavby. Prohlédnete-li si ho lépe, zjistíte, že zpevńující hmota je mnohem pevnější než beton.

Neatraktivní vzhled surového slepence ale zmizí, jakmile ho vezme do ruky kamenář. To jsem pochopila v orientálním obchůdku, kde neobyčejně levná leštěná vajíčka a kouličky vypadaly jako čerstvé kouzlo přinejmenším australského šamana. Tancovali v něm domorodé postavičky, asi duchové kamene, jedno vajíčko vypadalo jako rozesmátý smajlík a na druhém bylo nějaké záhadné městečko. A jak je v orientálních obchůdcích obvyklé, nikdo neví odkud na pult dorazil.

srovnání dvou různých slepenců -  odlišnou barevnost způsobuje složení pojivaTrvalo mi dlouho, než jsem zjistila, o jaký kámen vlastně jde. Při určování kamenů je totiž důležité vědět, jestli máte v ruce nerost nebo horninu. Rozdíl je v tom, že nerost je jeden kámen a hornina směs nerostů. Atlas nerostů horniny nenusí obsahovat. Systém nerostů je pro normálního smrtelníka pohopitelnější, nerosty se třídí podle krystalové soustavy a složení, což je docela jednoduché. U horniny je to také důležité, ale zároveň hraje roli to, jak jsou jednotlivé složky uspořádané. Pro orietnaci v horninách je potřeba vědět něco o tom, jak vznikají, to jest, co znamenají v geologických procesech barvy a tvary jednotlivých složek. Podle toho si řeknete, jestli jde spíš o vyvřelinu, sediment, nebo metamorfit a víte kde hledat. A zrovna slepenec je dost nezaměnitelný.

Já ho mám ráda hlavně proto, jak báječné věci se v něm najdou. Každý kámen vzniká dlouho předlouho, slepenec pochopitelně také, ale na rozdíl od své sestry brekcie je velmi romantického původu. Bredkcie, ostré úlonky v pojivu, vzniká tím, že původní hornina byla polámaná. někdy vidíte jasně, že kousky do sebe zapadají, jako by ten polámaný kámen chtěl někdo vyspravit. Slepenec může obsahovat leccos -  co voda přinese a vítr přivane,  nemůžeme nikdy vědět, jestli se v něm neskrývá nějaký skvost. co když někde spadl meteorit, pár tisíc let tam ležel, pak to zvětralo, voda odnesla a pojivo slepilo. Já vím že to vypadá všelijak, ale kdybyste viděli ty leštěné kouličky na vlastní oči, bylo by vám to jasné. Každá úplně jiná a ty barvičky - skořicově zlatohnědá, černá, šedá, žlutá, smetanová...

Duchové kamene slepence jsou mocní a způsobili, že jsem si tehdy v horninách udělala menší jasno, především v těch slepencových. Možná jsem se jim zavděčila tím, že jsem přibalila i městečko, smajlíka a ještě pár slepencových báječností, takže se nastěhovali se vším všudy.

Slepence se dělí se na podle několika základních kritérií.

    Rozeznáváme slepence strukturně zralé /obsahují více dobře opracovaných valounků, které se navzájem dotýkají/ a strukturně nezralé /obsahují více pojivové hmoty a hůře opracované valounky, které se nedotýkají/.
    Podle původu úlomků je dělíme na epiklastické /z procesů zvětrávání, pyroklastické /ukládání sopečných produktů/.
    Podle místa zpevnění /litifikace sedimentu se dělí na slepence extraformační /největší podíl slepenců - zvětraný materiál je odnesen na místo sedimentace/ a intraformační / materiál je rozrušen a zpevněn na místě - nejsou časté, bývají brekciové/
    Podle vnitřní stavby na ortoslepence /oblázky a hrubší zrna, žádný jíl/ a paraslepence /více jemnozrné hmoty, chaoticky rozmístěné oblázky. Paraslepence vznikají většinou na pevnině, jako bahnotoky nebo v souvislosti s činností ledovce.