nerosty a horniny » Metamorfóza - přeměna

Při procesu metamorfózy vznikají nové horniny z již hotových. Přeměnu způsobí změna okolností - radioaktivita, zvýšení tlaku a teploty, trvající delší dobu. Teplota může být vysoká nebo nízká, tlak všesměrný nebo jednostranně orientovaný. Dochází k ní například v blízkosti horkých pramenů nebo v blízkosti rudních žil. Změny tlaku mohou nastat při horotvorných nebo změtřesných pohybech. Metamorfózu okolních hornin může nastartovat i pád meteoritu.

Metamorfované horniny jsou většinou břidličnaté - ruly, fylity, krystalické břidlice. Vyvřelé olivínovce mohou být přeměněné v serpentiny.

Nerost může metamorfovat také při požáru v uhelných dolech - takto vznikají poměrně dekorativní porcelanity.