nerosty a horniny » Vyhojený kámen - drama při vzniku kamene

Jedním ze zvláštních procesů při vzniku krystalu je jeho destrukce. Krystal může narůstat do velikosti, která není únosná, nebo zemské pohyby mohou způsobit jeho rozlomení. Trosky původního krystalu se pak mohou dostat i dost daleko od místa svého vzniku.

Jestliže proces krystalizace pokračuje i poté, na kusu původního krystalu vznikají krystalky nové - v takovém případě mluvíme o tzv vyhojeném kameni. Od běžných úlomků ho rozeznáme podle toho, že zlomové plochy jsou pokryté novými krystalovými plochami.

Často se setkáváme s vyhojenými krystaly z rodiny křemene /křišťál, záhněda, aj/ nebo s vyhojeným achátem -  ten poznáte docela snadno, na leštěném řezu je proces vyhojení dobře vidět. Původní podoba je nějak zdeformovoná, nejčastěji polámaná a podrcená a pevně spojená křemennou hmotou, která v geodu následně vyplnila.