Parnassius apollo - Jasoň červenooký

Krásný a poměrně velký bílý motýl, na předních křídlech má černé skvrny a na zadních jasně červená očka. Kdybyste ho zahlédli, určitě byste si ho nespletli s jiným druhem - ale asi se vám to sotvakdy povede. Tenhle krasavec se u nás stal ve třicátých letech minulého století obětí sběratelů. V osmdesátých letech byl úspěšně vysazen, nicméně je u nás kriticky ohrožený.

Vzácnost výskytu má své důvody. Je to vysokohorský motýl a žije v alpínských ekosystémech. Potřebuje k životu vápnomilné rostliny na těžko přístupných skalnatých stráních. Tato místa nejsou nikde rozlehlá, takže populace jsou od sebe navzájem oddělené. Z toho vyplývá také existence rekordního množství poddruhů - údajně jich je více než 160. Dalším faktorem, který motýla řadí k raritám, je jediná generace do roka.

Dospělci mají rádi slunce, poletují zejména kolem poledne, jejich oblíbenými rostlinami jsou fialově kvetoucí bodláky, chrastavce, hvozdík kartouzek také netřesky s starčky. Housenky se živí rozchodníky.

Jen díky křídlům doletíš
k paláci bohů v nebesích.
Je vysoko, snad ještě výš,
než tam, kde září věčný sníh,

Tam čeká vítr, horský květ
a Parnassius apollo.
Chceš-li tam vskutku doletět,
nesmíš jen toužit napolo.

 

 

foto: Marek Vojtíšek, motyli.kolas.cz
další fotografie jasoně červenookoého

Obrázky a povídání o jasoňovi máte zde - lepidoptera.cz

Tady si můžete prohlédnout nejdůležitější určovací znaky - klíč na lepidoptera.cz