Hesperia comma - Soumračník čárkovaný

Sameček a samička jsou barevně podobní, ale rozeznat se dají. Sameček má na předních křídlech tmavý voničkový pruh, rozdělený stříbrnou čárkou, samička má bílé až stříbřité skvrnky na zadních křídlech.

Při párování samečci vyčkávají a když přiletí samička, manévrováním ji zkoušejí donutit k usednutí. Jsou  výborní letci, rychle a často mění směr, létají nízko nad zemí. Na křehkého motýlího krasavečka je to docela asertivní způsob námluv. Pro snůšku si samička najde místo bez vegetace, často je to králičí nora nebo prohlubeň po zvířecí stopě. Pak se po něm pohybuje a zkoumá rostliny rostoucí na okrajích. Když najde vhodnou, uloží sem vajíčka.

Zajímavá je závislost soumračníka na místu, které ke kladení vajec potřebuje. Okolí králičích nor není jistě jediné, kde tyto rostliny rostou, ale soumračník čárkovaný potřebuje nízkou, okousanou vegetaci. Když v Británii epidemie myxomatózy zdecimovala králíky, populace soumračníka značně prořídla. Jakmile králíků přibylo, soumračník se začal vracet na lokality, z nichž vymizel.

Vědecky vzato: pohyb křídla motýlova
v řetězcích příčinných souvislostí
ve výsledku může způsobovat
nedozírně velké události.

Hesperia comma proto pečlivý je
a chce vždy všechno vědět zcela jistě.
"Co kdyby z toho vznikla třeba galaxie?
Musí být přeci na tom správném místě..."

 

 

Obrázky a povídání o máte zde - lepidoptera.cz
Tady si můžete prohlédnout nejdůležitější určovací znaky - klíč na lepidoptera.cz

foto: Marek Vojtíšek, motyli.kolas.cz
další fotografie soumračníka čárkovaného na jeho stránkách