Boloria selene - Perleťovec dvanáctitečný

Perleťovec dvanáctitečný poletuje hlavně v listnatých a smíšených lesích, na pasekách, v okolí lesních cest, luk, mezi křovinami a na rašeliništích. Je poměrně rozšířený. Základní barva je rezavě hnědá, s černými skvrnami, na spodních stranách křídel bělavě lesklé skvrny, od toho pochází jejich pojmenování. U nás se vyskytuje více druhů perleťovců, barevně jsou si dost podobní,

Samci patrolují a vyhlížejí samičky. Jednotlivci přeletují, takže na jednom místě se jich moc nevyskytuje. Nejčastěji se zdržují tam, kde je hodně nektaronostných rostlin a sedají i na sluncem vyhřátou vlhkou půdu, třeba na rašelině nebo na lesní cestě.

Vajíčka klade na spodní stranu listů violek, na kterých se živí housenky. Ty se vyhýbají přímému slunci, rychle se nakrmí a schovají se do opadanky. Mezi živnými rostlinami často přelézají i na delší vzdálenosti. Kukla se skrývá pod listy na zemi. je u nás poměrně rozšířený,


Na sklonku léta stíny se dlouží
a zeleň listů vybledá,
zrající ticho nad polem krouží
a na křoviny usedá.

Jak k slunci jaro vzpínalo se!
Ještě si na to vzpomene,
když probouzí s v ranní rose
Boloria selene.

 

 

Obrázky a povídání o máte zde - lepidoptera.cz
Tady si můžete prohlédnout nejdůležitější určovací znaky - klíč na lepidoptera.cz

foto: Marek Vojtíšek, motyli.kolas.cz
další fotografie perleťovce dvanáctitečného na jeho stránkách