flóra - rostliny » Angraecum sesquipedale - Větrobýl jedenapůlstopý

Zářivě bílá hvězda Madagaskaru -  větrobýl jedenapúlstopýNádherná epifytní orchidea z Madagaskaru, známá také jako kometa nebo hvězda z Madagaskaru. Nápadné, čistě bílé květy jsou považovány za nejkrášnější z rodu Angraecum, tři vnější a tři vnitřní lístky připomínají hvězdu a ostruha ohon komety. Ostruha je dlouhá 30-40cm, tedy přibližně jeden a půl stopy - odtud vzniklo její druhové latinské jméno, které čeština převzala.

Už Darwin se domníval, že opylovač této rostliny by měl mít dostatečně dlouhý sosák, který dosáhne na nektar ukrytý na dně trubkovité ostruhy. Podle barvy květu usoudil, že to musí být noční motýl, na bílou totiž motýli ve dne moc nereagují, zato ve tmě je vidět dobře. Kromě toho květ navečer vydává velmi intenzivní vůni, která po opylení rostliny ustává. 40 let po Darwinově smrti byl předvídaný poddruh lišaje skutečně objeven - a pojmenován Xanthopan morgani praedicta. Jeho sosák je 25 cm dlouhý.

Další druhy rodu, Angraecum bracteosum a Angraecum striatum, se vyskytují na ostrově Réunion, kde podobní lišajové nežijí. Jako opylovači slouží drobní pěvci kruhoočka Zosterops borbonicus a Zosterops olivaceus, kterým za potravu slouží nektar.

Neobvyklým opylovačem  jiného reunionského druhu Angraecum cadetti je cvrček. Když výzkumníci neobjevili žádného denního opylovače této rostliny, nainstalovali infračervené kamery. Výsledkem byl objev neznámého druhu cvrčka rodu Glomeremus. Mezi orchidejemi nepoletuje, na rostlinu šplhá a z květu na květ přeskakuje. Konzumavce nektaru je u cvrčků neobvyklá, jejich potravou je zpravidla hmyz nebo mladé části rostlin. Vědci předpokládají, že se začal živit nektarem, když na ostrově nenalezl dostatek kořisti v podobě hmyzu.

Angraecum sesquipedale lze pěstovat i doma, rostlina potřebuje slunné vzdušné místo, vyšší vlhkost. Pro začátečníka není, ale zkušenější pěstitel ji zvládne.

Foto wikimedia