flóra - rostliny » Habr obecný - Carpinus betulus,

Habr se často používá jako živý plot. Křivolaké větve jsou hustě olistěné a v zimních měsících  zajímavé tvarově.Habr obecný, Carpinus betulus, je tzv vůdčí dřevinou středoevropských listnatých lesů a hájů. Obvykle roste spolu s dubem a tvoří spodní zápojné patro lesa, nevadí mu zastínění. Duby působí i jako ochrana, protože habr má mělkou kořenovou soustavu a snadno ho vyvrátí vítr. Takže se mu daří ve společnosti lépe. Suťovité lokality obývá společně s jilmy, javory a lípou.

Je to vytrvalý a houževnatý strom, bezpečně ho poznáte podle kůry, která je světle a tmavě podélně žíhaná. Habry bývají křivolaké i rovnější a kresba na kůře se často kolem stromu nápadně spirálovitě stáčí.

Botanicky je habr příbuzný břízy. Květy vyrůstjí na loňských větévkách. Samčí květy jsou jehnědy, samičí převislá květenství jsou řídká a během zrání se prodlužují. Plodem je oříšek v blanitém létacím aparátu, tvořeným podpůrnými listenci.

Habr se rozmnožuje dobře a sám, snáší výborně prořezávání a tak se využívá v živých plotech, stěnách nebo v jako pravidelně sestříhané dekorativní rostliny v barokních zahradách. I po vykácení pařezy snadno obrazí. Houževnaté a tvrdé habrové dřevo se používalo při výrobě nástrojů, zejména držadel, také v mechanice klávesových nástrojů jako kladívka.

Doporučuji habr navštívit a podívat se, jak to ve skutečnosti vypadá, protože odborné termíny pro nebotanika moc obrazné nejsou. Kvete v dubnu, plod dozrává koncem léta, v září. Semena klíčí až druhým rokem.

Dostupnost a odolnost habru ho činí ideálním zdrojem dřeva pro magické účely a poskytuje značné možnosti pokud jde o místo původu. Před použitím si najděte místa, kde habr roste a srovnejte jeho různé podoby. Dobře koresponduje s runou Isa, nejsilněji působí dřevo. Díky silné a výrazné atmosféře v habrovém lese se tu dá výborně dobíjet.