flóra - rostliny » Jeřáby - stromy ptáků a čarodějů.

Jeřáb roste na skalních stráních často.Jeřáby /sorbus/ patří do čeledi růžovitých /Roseceae/, kterých je známo více než 80. Nejvíce druhů roste v Evropě, následuje Asie.

Jeřáb je otužilá dřevina, s níž se můžeme setkat ve výškách na horní hranici lesa a keřovité formy rostou i výš. Daří se jim i na vápenatých a na živiny chudých půdách, na písčitých i hlinitých, kyselých, neutrálních i zásadítých. Protože jeho dřevu je pružné, odolává dobře větru, kromě toho snáší městské ovzduší a může prosperovat i namořském pobřeží. Je to pohledný strom, zejména pokud je obsypaný shluky zralých kuliček.

Dřív byly některé jeho druhy považovány za důležitý zdroj ovocných plodů, pak jeřabiny poněkud vyšly z módy, ale dnes se k nim lidé začínají vracet. Využívá je především alternativní medicína. Pro ptáky je nenahraditelným zdrojem obživy, zvláště v zimních měsících. Výskyt jeřábů ve vysokých polohách je důsledkem - ptáci konzumující plody ho zanesou všude, kam dokážou vyletět.

Pokud vám druhové jméno sorbus připomíná sorbit, sladidlo pro diabetiky, není to náhoda. Čerstvé jeřabiny sorbit obsahují. Dalšími hodnotnými látkami jsou vitamín C a kyselina jablečná. Kromě plodů se používali i květy, ze kterých se vařil čaj proti kašli, kůrou jeřábu se barvilo na černo a dřevo bylo cenným a kvalitním materiálem při výrobě mnoha předmětů denní potřeby.

Jasně červené jeřabinky, v zimě hojně navštěvované ptáky, jsou nejen pohledné a milé. Každá nějak výrazná a neobvyklá rostlina vzbuzovala v člověku posvátné pocity a jeřáb pochopitelně nebyl výjimkou. Jeho jméno se v angličtině spojuje se slovem runa /rowan/, větvičky se přivazovaly nad chlévy jako ochrana, také se nosily za tím účelem u sebe. Ochranné síly jeřábu patrně souvisí i s červenou barvou plodů, protože červené se vždy právě tato moc připisovala. Nápoje z jeřabin se pily pro zvýšení psychických sil a věšteckých dovedností.

Jeřabiny jsou výborné proti kašli. Můj vyzkoušený recept jsou čerstvé nabo sušené jeřabiny naložené v alkoholu -  v nouzi stačí i vodka. Slévat a filtrovat není třeba, po pár týdnech je možné při nachlazení jeřabinky přidat do čaje nebo rozkousat. Znatelně a rychle to uleví. Hustá červená tekutina se užívá po lžíčkách, je trpká a silně svíravá.

Foto wikimedia