flóra - rostliny » Tulipány

Tulipány jsou všude okolo, protože je jaro. Jsou i v knížce, kterou jsem koupila levně a nikoli bez radosti. Jsou krásné, jako každé květiny, protože jsou květinami. Mají různé barvy a tvary a je jich hodně vyšlechtěno. Zkadeřené plátky papouškovitých tulipánů vypadají trochu jako nabírané záclonky romantické elfky. Kresba na nich připomíná ptačí pero. Jen jen mávnout křídly a rozletět se. Tulipány plnokvěté působí jako všechny plnokvěté - vzbuzují touhu se k nim sklonit a nadechnout se předpokládané vůně, protože u barevného trsu jemných plátků ji člověk automaticky předpokládá. Jsou tu tulipány vypadající jako jiné květiny - jakoliie, jakopivoňky, jakokosatce, jakosasanky, ...jakomotýli, jakohvězdy, jakoptáci ... Plané tulipány jsou zvláštní svou vyhraněností. A o poznání méně zranitelné než kultivary

Mají za sebou pohnutou historii, svého času na nich bylo možné vydělat jmění - a pak se kvůli nim krachovalo ve chvíli, kdy byla ze dne na den zakázána spekulace s cibulkami. Není snadné si představit myšlení lidí, pro které znamenala jediná cibulka hodnotu střechy nad hlavou. Milovníci a obdivovatelé květin je spíš pěstují a pečují o ně, než by s nimi spekulovali, jejich vztah ke květinám je vzájemný - dávají si navzájem a nepřipravili by jeden druhého o domov. Proč vůbec takovým způsobem lidé uvažovali a proč právě o tulipánech?

Tulipány pocházejí z východu, ze zemí, kde vládli šejci a šáhové s obyvatelkami svých harémů, pro jejichž potěchu rostly i tulipány. Viděli v nich lidé sen o moci, slávě a vlastnictví mnoha žen? Jakou asi roli hrály tyhle představy při koupi cibulky, která leckomu přinesla majetek a leckoho o něj připravila? Tulipán je květina snu hazardního hráče, květina gamblerů a lidských krachů, květina, jejíž existence dokonce donutila politické činitele k tomu, aby se jí zabývali a vymezili jí zákonem to, co smí a nesmí - nebo se to dá vidět i tak, že se zabývali lidskou hloupostí a hamižností, že se snažili uzákonit rozumnější chování lidí. V tom případě tulipán svou záhadnou přitažlivostí tohle lidské chování dokázal zviditelnit a připomenout, že by se s ním mělo něco dělat.

Svým způsobem jsou tulipány relativně snadno dostupné, nikoli jako třeba orchideje. Lilie, symbol nevinnosti, se nestala způsobem, jak připravit někoho o střechu nad hlavou. Růže se svými šípky a mnoha kultivary byla spíš předmětem lásky, obdivu, často erbovní květinou, tedy jakýmsi odznakem vznešenosti. Tulipán je chvilka, v níž potěší barvou, pak shodí listy a sbírá síly na další rok, není na světě dlouho, je to sezónní rostlina. Snad touha udělat si své rychle a naplno, skončit co nejdřív, aby tu krásu nic nepokazilo a čekat na další okamžik, být vzácným a obdivovaným ve svém činu, nenechat ho porušit, zmizet dřív, než se někdo rozhodne ho zasáhnout - byla příčinou jeho obliby, protože tahle touha je velmi veliká.

Jako každá květina s mnoha kultivary je i tulipán velmi různorodý ve svých podobách. Vypadá i jako pivoňka, papouškovité tulipány jsou zase podobné kosatcům, ale spíš celkovým habitem, než konkrétními detaily. Klasický uzavřený tvar je dokonalý, jasný, čistý, nenarušitelný. Uvnitř takového tvaru je ticho, klid a soukromí a nic nedává příležitost vstoupit bez souhlasu majitele. Krásný je soulad tvarů listů a okvětních plátků, pak mohou být i zprohýbané a celkový výsledek je velmi dobrý, působí jako silná, svébytná květina, ačkoli je jednou z těch, s nimiž se musí zacházet opatrně. Nehybnost rostlinného bytí je překonána dynamikou tvarů a pokud jsou ještě k tomu i dvoubarevné listy a okvětí, je to obrázek, který považuji za jeden z nejkrásnějších.

Tulipán je vtělená snaha překonat svůj vlastní tvar, své vlastní já, to, co jsem původně, cesta někam, kam mě to láká také, kde je jiné, než znám já a zároveň jiné způsobem, který chci poznat, protože v něm tuším své štěstí, naplnění či sjednocení.

Žíhané okvětní plátky, tmavé nebo naopak světlejší báze, kresba v místě žilek, která vypadá jako vějíř linek, cákance a tečky nebo plamínky, zkadeřené a třásničkovité okraje, podivuhodné barevné kombinace... Květina vyžaduje péči, aby se k něčemu takovému dopracovala. A péče. Pokud ji má člověk vynaložit, musí být podložena láskou, protože péče je snaha jednak trvalá a jednak intenzivní. Má-li být odměnou krásná a originální květina, pak to lze jen vůči tomu, kdo něco takového za odměnu považuje. A tak jsou tyto květiny důsledkem zvláštního svazku dvou druhů bytostí - květin a jejich lidí, kteří se vztahem ke květinám odlišují od lidí obyčejných.

Jako byli druidi lidmi či dětmi stromů, tak jsou tito pěstitelé spřízněni se svými kráskami. Možná i oni se od nich dovídají jakési tajemné učení. O okamžicích v roce, které se pojí s nezbytnými rituály, jejichž důležitost, přesnost provedení i význam zajišťují společnou budoucnost a štěstí, na němž se podílejí obě strany rovným dílem, štěstí pro zasvěcené a souvěrce, kam nikdo nezvaný nevstupuje.