Živce

kámen se zaleskl v hlíně
zažehl život

světlo se kolébá na barevných úlomcích
voda odnáší oblázky

kořeny opletly kameny
prvky se ve vodě proměňují v živný roztok
a z vhké hlíny vyrůstají květiny

duhová vážka poletuje kolem
záblesky lesklého těla jsou úplně stejné jako ty
jimiž září labradorit

zpívá-li pták
rozezní se radost

Živce jsou alumosilikáty draselnatý, sodnatý a vapenatý, vzácně i barnatý, které svým rozšířením jako podstatná součástka většiny krystallických hornin, svým větráním, jež dodává půdě hlavní čásť výživných látek draselnatých, i svojí upotřebitelností technickou jsou nejdůležitější ze všech křemičitanů. Všecky živce jsou spojeny v jedinou přirozenou skupinu analogiemi podstatných vlastností: goniometrické konstanty krystallů jsou sblíženy, habitus jejich stejný, dvojčatné srůsty analogní, štěpnost jest u všech stejná, podle dvou párů ploch na sobě přibližně neb exaktně kolmých nestejně dokonalá; všecky ž. jsou nerosty čiré neb jen ve světlých odstínech zbarvené, vrypu bílého, mají tvrdost stejnou a optické vlastnosti všech ž-ů jsou analogní.