Vesuvian

země svítí světlem zemským
hvězdy svítí světlem hvězdným

čím se to vlastně země řítí?
časem nebo prostorem?
a kam?

planeta rotuje a hučí
komety se míhají vysoko nad oblaky
padá-li hvězda
splní přání

přála si země vlastní světlo?
přála si temně zlaté šípy kamenných paprsků?Idiokras, též vesuvian zvaný, minerál, krystaluje čtverečně a vykazuje bohatou řadu tvarů, které často velmi složité spojky podmiňují. Obyčejně pozoruje se na krystalech typ krátkých, tlustých sloupců, ukončených plochou zpodovou neb i jehlany, řídčeji bývají sloupečky protáhlé nebo jeví se ráz jehlanový. Vesuvian vyskytuje se též kusový, stebelnatý a zrnitý. Nedokonalá štípatelnost sleduje směr ploch hranolů čtverečných, lom jest nerovný a třístnatý. Vykazuje obyčejně různé odstíny barev žlutých, zelených a hnědých, jen zřídka pozorován modrý nebo červenavý. Lesk jest skelný nebo mastný. jest průhledný, průsvitný neb i neprůhledný; některé odrůdy vynikají značným dichroismem. Dříve mělo se za to, že i. jest lučebně totožný s granátem hlinitovápenatým  a že tudíž hmota granátů jest různotvará, avšak na základě novějších rozborů poznáno, že tomu tak není. V žáru dmuchavky roztápí se i. lehce v žlutězelené nebo hnědé sklo, kyselina solná účinkuje jen málo v i., ale rozkládá jej úplně, byl-li dříve roztopen.