Amonit

spirála života
vymezila planetám dráhy
po kterých cestují obrovské kameny

spirála života
sčítá jednotky a rýsuje úhly
podle nichž letící světlo
hledá cílový bod dopadu

spirála života
prosákla zemskou kůrou
stoupá těly rostlin
a stanovuje rytmus
listů a stvolů a větví a kořenů
květů a plodů

spirála života
v hlubinách oceánu
buduje schránky amonitů

spirála života
se stala domovem tvorů
zmnožujících sebe sama
v pravidelných časových úsecích určených
spirálou života

spirála života
dopadla na mořské dno
pod nánosy sedimentů
drcená tíhou geologických období
svědčí o vlastních neporušitelných zákonech

spirála života
sděluje slunci
že v duhových záblescích perleti
posvátných rohů Amonových
temnotou vířícího chaosu
září zlatý řez

Ammonoidea neb Ammonea, vymřelý podřád čtyřžábrých hlavonoždů, jest rozdělen ve 24 čeledí s množstvím podčeledí, rodů a druhů. Skořápka je vinuta většinou v  pravidlené, souměrné, uzavřené spirále. vzácněji se vyskytují rody se skořápkami hlemýžďovitými, zahnutými, volně vinutými, nebo rovnými. Jsou to tzv vedlejší tvary  Závity skořápky v ploše vinuté se mohou více méně objímati /involutní/ nebo jsou rozvinuty /evolutní/. Vždy jest rozdělena v komory, jež odděleny jsou příčkami; poslední, a to největší komoru obývalo zvíře. Komůrka tato jest na venek ohraničena obústím, které bývá většinou jednoduché; u některých rodů však nalézají se na obvodní straně různé výběžky, nebo jsou postranní stěny obústí lžícovitě prodlouženy a tvoří t. zv. uši. Na vnitřní stěně komůrky pro zvíře určené jsou zvláštní podélné a často i rozvětvené rýhy (epidermides), jejichž fysiologický účel dosud není řádně objasněn. Stěna skořápky sestává ze dvou vrstev, a to vnitřní perleťové, tvořící také příčky mezi komorami, a vnější neprůhledné a porcelánovité. Vnější povrch skořápek jest často okrášlen ryhami, žebry, uzlovitými hrboly neb i ostny. Stářím tato žebra, uzly a ostny slábnou, ano mizejí zcela, nebo naopak značněji se vyvinují. Všecky příčky vzdušných komor opatřeny jsou otvory, jimiž procházel sifo, t. j. rourovitá prodlouženina zadní kožní části zvířete, a zasahoval až do počáteční komůrky. Ammonoidea jsou význačná pro stratigrafická členění mořských uloženin zejména v druhohorách, kdy dosáhla nesmírného rozvoje.