achát

hudba se vsákla do země

miliony let poslouchala skála tu skladbu
hluboko pod zemí podle ní tančily acháty

z průzračného mikrosvěta
hledí hadí oči
chvějí se hebká pírka
tyčí se paláce
světélkují tajemné jeskyně
kamenní tkalci halí svět do křehkých krajek
jezírka ukrývají v hlubinách tajemství času

barevná víla v průsvitném závoji
se kmitá v dopadajícím světle
nazlátlá vlečka sledující její kroky
i když se budeš dívat celý lidský život
zahlédneš z jejího tance jen jediný okamžik

do kroku cinkají tenké šedé krápníky
melodii tak jemnou
že lidské uši ji zaslechnou jen jako ticho

spočinul kámen na dlani
a oči na kameni
vzájemnost sdílení jimi prolnula

člověk se dotýká času planety
planeta zahlédla člověka


Achát jest mnohobarevný chalcedon. Obyčejně bývají různé vrstvy různě zbarveny. Acháty s pruhy střídavě bílými a černými slují onyx, s bílými a červenými sardonyx, s bílými a žlutě červenými karneolonyx. Jiné odrůdy achátu nazvány achát tečkovaný, proužkovaný, obláčkový, korálový, mechovitý a pod. Přechody k jaspisu slují achátový jaspis. Achátů užívá se co šperkových, zvláště prstenových kamenů, k výrobě drahocenných okrasných nádob, bonboniér a kamejí. Aby barvy achátů byly jiskrnější, často se acháty uměle přibarvují.