Turmalín

ustal pohyb

plameny zhasly
dohořel oheň
dým se pomalu rozplývá
vesmír chladne

bez světla není směru

nepatrné lehounké částečky popela
se rozlétly za hlasem kamene
blíž jistotě a jednoznačnosti

rozházené myšlenky se přitiskly k černému krystalu
ustal jejich pohyb
jasný směr je zase dobře viditelný
a cíl na dohledTurmalin jest bórokřemičitan složité konstituce chemické, jenž krystalluje v souměrnosti klencové hemimorfní. Různé turmaliny při úplné shodě ve tvaru a vlastnostech fysikálních lučebně značně se od sebe liší. Roztopnost různých turmalinu jest různá, v kyselinách se nerozkládá, plamen barví po bóru zeleně, byv rozložen kazivcem a kyselým síranem draselnatým. Větraje mění se nejčastěji ve slídy. Ráz krystallů jest nejčastěji sloupcovitý, buď trojboký nebo šesterečný v průřezu příčném, vertikální plochy zpravidla silně podél ryhovány. Klence, jež krystally zakončují, často jsou na obou pólech hlavní osy různě vyvinuty neb aspoň různou jakostí ploch svých poukazují na hemimorfii krystallu. Vzácnější jsou krystally nízké s převládajícím klencem. Kusový t. je obyčejně stébelnatý, stébla uspořádána buď paprskovitě nebo přibližně parallelně, jindy bývá vláknitý nebo zrnitý. Barva t-u jest velmi rozmanitá; velmi vzácné jsou čiré achroity, průhledné neb aspoň průsvitné turmaliny mají nejrůznější barvy světlé: růžovou rubellit, červenou, zelenou, hnědou, modrou indigolith; některé takové krystally jeví různé zbarvení na obou koncích krystallu – na př. zelené a růžové – nebo jest růžové jádro obaleno vnější zonou barvy zelené. Méně pěkně zbarvené a neprůhledné turmaliny jsou hnědý dravit, nejčastěji však černý skoryl. Štěpnosti t. nejeví, lom jest lasturový.  Opticky jest vyznačen t. silným pleochroismem s velmi intensivní absorpcí paprsku řádného, který tudíž se jeví vždy temnějším. Zahříván stává se polárně elektrickým, zjev to podmíněný jeho hemimorfií.