Monazit

samota vždycky znamená
být sám

zrcadlení sebe sama není vždy jedinou cestou
možné je i být sám sebou
bez ohledu na pravidla
kteá společnost zastává

i tak lze stvořit obraz sebe sama
i v takovém případě lze nalézt přítele

samota vytváří nutnost vědomí vlastního já
samota vytváří nutnost vědomí pravidel
samota vytváří nutnost vědomí

samota je možná těžká
ale díky výše uvedeným důsledkům
vede k poznáníMonazit vyskytuje se vždy v jednoklonných krystallech tvaru zpravidla tabulkovitého dle orthopinakoidu a často též dle plochy této dvojčatně srostlých, buď zarostlých aneb narostlých. Štěpnost je dokonalá dle plochy zpodové, méně dokonalá dle orthopinakoidu. Monazit má barvu hnědou, do červena, až hyacintovou neb žlutou, lesk slabě mastný. Jest normálným orthofosforečnanem zemin vzácných. Roztápí se obtížně, v kyselině chlórovodíkové neúplně se rozpouští.