Granát

melanit, granát černé barvyduše má mnoho barev
barva má mnoho příčin
příčiny mají různé důsledky

svět barev
podobně jako hudba
vyžaduje pravidla
ta jsou ostatně potřeba i k souladu příčin a důsledků

proto je zákon
který určil duši tvar
jediný
jasný
jednoznačný

jiné s jiným tak splývá v jednotě tvaru

tvar stanovil hranice
za nim se JÁ rozprostírá  do nekonečna
samo o sobě
samo sebou
ničím neomezováno

zákon je podmínkou svobody

pokud je dokonalý

 

Granát  krystalluje ve tvarech soustavy krychlové; krystally zarostlé v horninách břidličnatých obyčejně jeví tvar dvanáctistěnu kosočtverečného čili granátotvaru, krystally v horninách zrnitých zarostlé tvar deltoidického ikositetraedru, krystally v horninách plástevnatých nebo zrnitých a slídou bohatých mívají vyvinutou spojku obou dříve jmenovaných tvarů. Na granátu se vyskytuje též vzácně osmistěn  buď samostatně buď ve spojce s dvanáctistěnem; krychle nedokonale vyvinutá s plochami oblými.

Barvy granátu jsou velmi rozmanité, obyčejně bývá  v různých odstínech červený, hnědý, zelený, žlutý nebo černý, zřídka jest bezbarvý a čirý. Dle součástí rozeznávají se granáty vápenaté, hořečnaté, železnaté, manganaté, hlinité, železité a chromité. V přírodě nenacházejí se však granáty složení tak jednoduchého, nýbrž t. zv. isomorfní směsi různých hmot granátových. Jen zřídka jedna hmota tou měrou převládá, že lze granát takový za skoro jednoduchý pokládati.