Sedimentace

 

Na povrchu země jsou horniny opakovaně vystavovány působení atmosféry, vody a v neposlední řadě i živých organismů. Střídání teplot, deště, sníh, vítr a mráz rozrušují jejich strukturu, rostliny pronikají svými kořeny mezi skalní pukliny. Kameny zvětrávají, drolí ...

Těkavé složky magmatu

 

Hlavní součástí magmatu je křemičitanová tavenina. Další důležitým elementem jsou těkavé složky, které mají na vznik různých druhů nerostů podstatný vliv. Ovlivňují tuhnutí magmatu a jsou zdrojem vzácných prvků, při změnách tlaku a teploty díky těmto prvkům pak ...

Typy nerostotvorných procesů.

 

Minerály vznikají, přeměňují se a opět zanikají při různých typech nerostotvorných procesů. Krystalizují z tavenin, roztoků nebo přímo z plynů. Sloučeniny podobných vlastností podobně reagují na podmínky, tlak a teplotu. Krystalizují současně nebo vy rychlém sledu ...

Fosilizace - vznik zkamenělin

 

Fosilizace je proces vzniku fosilie - zkameněliny. Aby k němu došlo, musí být organické zbytky izolovány od rušivých vlivů,  což se děje nánosem sedimentu nebo vodou. Důležitou roli hraje i typ organismu, těla bez vnějších a vnitřních skeletů snadno a rychle ...