Nerosty a horniny - co to je?

 

Geologie je věda o zemi, zkoumá vlastnosti zemské kůry a interakce mezi ní a okolím. Mineralogie je jedním ze základních obotů geologie a  zabývá se základními stavebními součástkami hornin – minerály., čili nerosty. Petrologie se zabývá horninami -  to jest ...

Kámen, nerost, hornina

 

Co je vlastně co - a jak se to od sebe liší? Slovo kámen používáme běžně, kromě toho říkáme některým kamenům drahokamy, polodrahokamy, minerály, nebo horniny. Někdo si třeba koupí v obchodně tambl /ohlazený valounek/, napíše si název a doma si ho chce najít v ...

Co to je parageneze

 

Kámen můžeme najít na původním místě jeho vzniku - při výkopech, v lomech, dolech nebo v pískovnách. Dalším zdrojem nálezů mohou být místa, kam byly jednotlivé kameny dopraveny působením přírodních faktorů - říční náplavy, pohyby ledovce, sesuvy půdy po velkých ...