Mineralogický systém

 

Mineralogický systém třídí nerosty podle dvou klíčových vlastností -  chemického složení a vnitřní stavby.  Zákldní oddělení systému jsou různě rozsáhlé nerostné třídy, kterých je 9 Třídy se člení na skupiny, které obsahují druhy. Některé druhy mohou ...

I - Prvky

nále síry, žluté povlak na matečné horniněSkupina obsahuje nerosty, tvořené čistými  prvky. Prvky jsou nejméně počrtnou skupinou minerál, protože jako takové se vyskytují spíš ve sloučeninách.

Mineály této skupiny se mohou se vyskytovat i ve směsích, ale netvoří přitom sloučeniny. Pro laika -  sloučenina je, když se atomy navzájem vážou do molekul, kde je víc prvků, směs je, když jsou prvky jen tak smíchané a společné atomy netvoří. Směsi mohou být slitiny -  totéž co uměle vyrobené slitiny kovů -  nebo pené roztoky.

Skupinu rozdělujeme na  tři základní skupiny - kovy akovové slitiny, nekovy a polokovy.  Kovy dělíme na příbuzné skupinky mědi, železa a platiny. Z polokovů se vyskytují nejčastěji bismut, arzen a antimon. As a Sb se mohou při při vysokých teplotách mísit a vytvářejí takzvaný pevný roztok. Mezi nekovy patří uhlík a jjeho modifikace - grafit, diamant a síry.

Patří sem také selen, který je vlastnostmi mezi kovem a nekovem.