Krystalová soustava

 

Krystalová soustava je důsledkem typu symetrie v krystalové mřížce, tedy toho, jak jsou uspořádány atomy v pevné látce. Pro potřeby člověka, který chce káme určit, není nutné orientovat se v termínech jako bodové grupy, prostorové a rovinné mřížky nebo mřízkové uzly ...