Trdost minerálu

 

Mineralogická definice tvrdosti nerostu  je  "odpor vůči vnikání cizího tělesa bez vzniku lomu". Závisí na pevnosti vazeb mezi částicemi, neboli na struktuře krystalu. Platí. že tvrdost je tím vyšší,     - čím větší vzdálenost ...

Lom a štěpnost

 

ŠTĚPNOST je schopnost krystalu oddělovat se podél určitých ploch - odborná definice zní „krystalograficky orientované minimum soudržnosti“.  Je dána čistě vnitřní stavbou nerostu, nesouvisí s vnějším krystalovým tvarem a pro druh minerálu je stálá. Projevuje ...

Hustota nerostů

 

Hustota se obvykle oznčuje písmenem G nebo h.  Udává, kolikrát je určitý objem látky těžší, než stejný objem vody při 4° C, je to důležitý identifikační znak při určování minerálů.  Hustota minerálu závisí na typu atomů a struktuře. Zvyšuje ji ...

Lesk nerostu

 

LESK vzniká při odrazu světla od povrchu nerostu, je tím silnější, čím více dopadajícího světla se odrazí. Na různých plochách jednoho krystalu se může světlo odrážetv různé intenzitě,  lesk proto je spíš pomocným než vůdčím kritériem při určování. ...

Průhledné a opakní minerály

 

PROPUSTNOST SVĚTLA bývá úměrná hustotě minerálu. Těžší minerály bývají neprůhledné až opakní, lehčí průhledné nebo průsvitné. Některé optické vlastnosti minerálu lze stanovit pouhým okem. Barva a lesk jsou nejnápadnější a patří ke klíčovým vlastnostem. K ...

Barva minerálu a barva vrypu

 

Optické vlastnosti minerálů rozeznáme pohledem a způsobuje je světlo. Pro určování mají význam především proto, že jsou vždy po ruce. Někdy sice identifikace nerostu vyžaduje chemické zkoušky nebo mikroskop, ale dá se říct , že určování minerálu pohledem je pro mnoho ...