K čemu je gramatika

 

Slova jsou odrazem skutečnosti - dají se sice přirovnat k obrazu v zrcadle, ale spíš to je něco jako rentgenový snímek. Ze skutečnosti vycházejí a velmi věrně ji mapují, ale sama jako taková skutečností nejsou. Slova se skládají ze zvuku - což je řádově jiná materie ...

Struktura základní větné výpovědi

 

Když pochopíte tohle pravidlo, usnadníte si studium jakéhokoli jazyka. Struktura základní větné výpovědi je totiž obecně platná. Je to základ, na kterém stavíme sdělení rozkódovatelné posluchačem. V každé větě se nachází aktér, to co dělá, případně to s čím ...

Základní větná výpověď v angličtině

 

Na rozdíl od češtiny je základní větná výpověď v angličtině složená z prvků blíže neurčených gramatickými tvary tak přesně, jako to je v češtině. Gramatická bohatost češtiny způsobuje jev, kterému se říká odborně redundance, tj nadbytečnost a v jazyce to ...

Rozdíl mezi gramatickým a skladebným jazykem

 

Pokud jde o způsob, jakým jazyk zachází se slovy, existují dva základní odlišné typy - jazyk gramatický a skladebný. Platí pravidlo, čím víc gramatiky, tím méně pravidel ve skladbě a naopak. Skladebný jazyk používá zvuky jako prvky, jejichž významový okruh je dost ...

Slovní druhy

 

Slovní druhy jsou škatulky, do kterých jsme si seřadili slovní zásobu, abychom měli přehled, co je co Podstatná jména - označují pohyblivé i nepohyblivé objekty, statické jevy - včetně abstraktních jako třeba vlastnosti Přídavná jména - přidávají se k podstatným ...

Větné členy

 

Větné členy jsou škatulky, kam jsme seřadili prvky, ze kterých tvoříme větu, protože slovní druhy většinou nejsou s větnými členy přesně totožné. Podmět - aktér, z něhož vychází aktivita - může to být jakýkoli slovní druh, včetně slovesa nebo ...