Lingvistika » Větné členy

Větné členy jsou škatulky, kam jsme seřadili prvky, ze kterých tvoříme větu, protože slovní druhy většinou nejsou s větnými členy přesně totožné.

Podmět - aktér, z něhož vychází aktivita - může to být jakýkoli slovní druh, včetně slovesa nebo spojky.

Přísudek - označuje děj, takže musí přinejmenším obsahovat nějaký slovesný tvar

Předmět - pasivní účastník děje, s nímž je nakládáno nebo vůči němuž děj nějak směřuje.

Příslovečné určení
- určuje blíž vlastnosti děje, bývá to často příslovce ale není to jediná možnost.

Přívlastek - blíže určuje podmět nebo předmět.

Věta se skládá z větných členů - takže když ji sestavujeme, je dobré si uvědomit, co k čemu patří. Základní obecně platná struktura oznamovací věty, s níž se nelze dopustit větších chyb je:

Podmět - přísudek - předmět - příslovečné určení. Často používané přívlastky jsou přímo navázané na objekt, který popisují.

Jednotlivé větné členy musí být určeny tak, aby bylo zřetelně jasné co je co, a co s čím souvisí a co k čemu patří. Ve skladebných jazycích je důležitým kritériem slovosled. Přeházet jvětné členy v angličtině znamená sdělit úplně něco jiného, většinou je to veselé nedorozumění. Přeházet je v češtině příliš nevadí, cizinec je ovažován za roztomilého pilného inteligenta, v němčině to zmate a mluvčí vypadá jako nepříliš vzdělaný, protože němci berou řeč hodně vážně.

Přeházet je v čínštině znamená, že s vámi budou mluvit anglicky.