Lingvistika » Struktura základní větné výpovědi

Když pochopíte tohle pravidlo, usnadníte si studium jakéhokoli jazyka. Struktura základní větné výpovědi je totiž obecně platná. Je to základ, na kterém stavíme sdělení rozkódovatelné posluchačem.

V každé větě se nachází aktér, to co dělá, případně to s čím to dělá a to jak to dělá. Tedy KDO, CO ČINÍ, PROČ, JAK, KDE, KDY. Takže obecně platná struktura větné výpovědi je "PODMĚT - PŘÍSUDEK - PŘEDMĚT - PŘÍSLOVEČNÉ URČENÍ - případně další větné členy " A vyplatí se to dodržovat.

Jednoduše konstatovaná situace nenabízí mnoho možností, jak sdělené špatně sestavit nebo špatně pochopit. Chyby v této oblasti nepodceňujte, protože mohou myšlenku zatemnit úplně. Na druhou stranu - pokud si v tom skutečně jasno uděláte, máte dobrý základ, který unese leccos. Prostě když slova poskládáte logicky, tak se posluchač snadno orientuje.

Čeština je po téhle stránce trochu zrádná. Protože máme slovosled volný, můžeme slova řadit jak chceme a nesprávně to není. Ale i u nás platí to, že výše zmíněná struktura je jednoznačnější a srozumitelnější.