Květinové souvislosti

Zelenají se a prokvétají skrz naskrz mým životem
Prostupují  pohyby mého těla

Stulená jako kočka
    mám krunýř z pivoněk
Sluncem zalitá zahrada
    jsou mé ruce

Rašící slova zhoustla a ztěžkla vůní plazící se po zemi

Vlastně už nejsem člověk
    jen vzpínající se touha  po slunci.