Hyacinty

Z mých úst ses napil slin ty
a moje tvoje pily
Rozkvetly hyacinty...
,,, jarem nás zaplavily

Než zbyde jenom stín tu
z vůně co kolem pluje,
výdechy hyacintů
mráz okno pomaluje.

Přej mi, ať zachytím ty
úvahy o létání -
státi se hyacinty
nikdo nám nezabrání

Vypijem bílých vín tůň
než z těla odletíme -
ve vůni hyacintů
na okně zajiskříme

Jednou jsem si udělala hyacintovou zimu. Zasadila jsem spoustu cibulek, mohlo jich být asi dvacet. Kvetly naráz a nádherně voněly a mě napadlo, že ta vůně určitě aspoň trochu uvízne v ledových květech  na okně. Byly podobné listům hyacintů. Hyacinty se proměnily v pokoj, vsakovaly se do všeho. Někomu ta vůně vadí - mě tedy ne, na noc jsem si je dávala přímo k posteli, abych je dýchala celou noc.

Fotografii poskytl Zdeněk Pazdera - botanika.wendys.cz
Hyacinthus orientalis - hyacint východní ve fotoherbáři a v Názorné květeně zemí koruny české