Akáty

předletní bouře visí nad krajem
oblaka ztěžkla a zolověla

vlhké listí se smaragdově třpytí
křivolaké větve se ztrácí pod bílými hrozny květů

nahoře šedé temno
nebe se potřebuje pořádně vypršet

dole
na zemi
co koruna to hebký bílý oblak plný deště

napadaly shůry

girlandy akátů
roztáčí
koloběh krásy

 

Fotografii poskytl Zdeněk Pazdera - botanika.wendys.cz
Robinia pseudacacia - trnovník akát ve fotoherbáři a v Názorné květeně zemí koruny české