batgur tuntong

želva sloní, nikoli batagur, ten je menšíCesty dávné jsou k nezapomění
přišel čas, v kterém barvy se mění
A ty barvy jsou uvnitř v mém těle -
je to tak, když je batagur tuntong.

Barev půl spává uvnitř v mém těle,
pak jsou kůži a tím jsou celé.
Je čas pohybu, doteků, cílů -
je to tak, když je batagur tuntong.

V čase pohybu, doteků, cílů,
Barvy Celé si září svou sílu.
Padá do očí toho, kdo čeká -
je to tak, když je batagur tuntong.

Když ji zachytí ten, který čeká,
uvnitř hladí a někdy i leká,
je jí půl a své celé si hledá -
je to tak, když je batagur tuntong.

Barev půl cestu k celému hledá
a to veliké těžké se zvedá.
Místa jsou, k nimž je potřeba jíti -
je to tak, když je batagur tuntong.

K místům určitým nutné je jíti,
vložit do země sílu, co svítí,
a tam uzraje, vyroste, vzejde -
je to tak, když je batagur tuntong.

Síla barev co zpod země vzejde
od půl k celému životem přejde.
A ty cesty jsou k nezapomění -
je to tak, když je batagur tuntong.